Sản phẩm bán chạy

Danh sách các sản phẩm bán chạy được nhiều người mua trong tháng

Cây Cau Tiểu Trâm

55,000đ - 109,000đ 140,000 đ -36%

Cây Kim Ngân

119,000đ - 135,000đ 195,000 đ -38%

Cây Kim Tiền

75,000đ - 119,000đ 150,000 đ -34%

Cây Trúc Phát Tài

65,000đ - 138,000đ 140,000 đ -30%

Cây Trầu Bà Đế Vương Xanh

85,000đ - 139,000đ 90,000 đ -5%

Cây Ngũ Gia Bì

59,000đ - 115,000đ 80,000 đ -26%

Cây Ngọc Ngân

80,000đ - 175,000đ 90,000 đ -11%

Cây Phú Quý

65,000đ - 145,000đ 80,000 đ -18%

Cây Kim Ngân 3 Thân

145,000đ - 175,000đ 235,000 đ -38%

Cây Đuôi Công Tím

99,000đ - 199,000đ 130,000 đ -23%

-30%
https://yeucay.com.vn/products/cay-lan-quan-tu
Cây Lan Quân Tử (Tiểu Cảnh)

280,000đ 400,000 đ -30%

-30%
https://yeucay.com.vn/products/cay-trau-ba-vang
Cây Trầu Bà Vàng

98,000đ 140,000 đ -30%

Cây Trầu Bà Đế Vương Xanh

85,000đ - 139,000đ 90,000 đ -5%

Cây Kim Ngân 3 Thân

145,000đ - 175,000đ 235,000 đ -38%

Cây Đuôi Công Tím

99,000đ - 199,000đ 130,000 đ -23%

-30%
https://yeucay.com.vn/products/cay-lan-quan-tu
Cây Lan Quân Tử (Tiểu Cảnh)

280,000đ 400,000 đ -30%

Cây Trầu Bà Đế Vương Xanh

85,000đ - 139,000đ 90,000 đ -5%

Cây Trầu Bà Đế Vương Đỏ

96,000đ - 189,000đ 115,000 đ -16%

Cây Bạch Mã Hoàng Tử

129,000đ - 165,000đ 220,000 đ -25%

Cây Ngũ Gia Bì

59,000đ - 115,000đ 80,000 đ -26%

Cây Đuôi Công Xanh

78,000đ - 219,000đ 96,000 đ -18%

Cây Trầu Bà Đế Vương Xanh

85,000đ - 139,000đ 90,000 đ -5%

Cây Vạn Lộc

75,000đ - 159,000đ 160,000 đ -19%

-29%
https://yeucay.com.vn/products/cay-lan-y
icon1_https://yeucay.com.vn/storage/iconfreeship.png
Cây Lan Ý

149,000đ - 219,000đ 210,000 đ -29%

Cây Hồng Môn Hồng

155,000đ - 219,000đ 240,000 đ -27%

Cây Hồng Môn Đỏ

155,000đ - 189,000đ 240,000 đ -27%

Chăm sóc cây

Hotline